Hoe verwen je de bodem?

  • 2015 is het jaar van de bodem. Hoe hou je de bodem van je tuin zo gezond mogelijk? Rode draad is: koester het bodemleven! Alle schimmels, bacteriën, eencelligen en andere beestjes houden een evenwicht in stand waar planten goed in gedijen. Dus:

  • - hou de bodem zoveel mogelijk bedekt met blad, takjes, compost etc.
  • - laat de bodem zoveel mogelijk met rust, dus niet schoffelen en niet spitten. Is ook nog eens lekker gemakkelijk!
  • - zorg voor veel humus in de grond. Door blad e.d. te laten liggen, of door compost toe te voegen.
  • - gebruik organische mest. Kunstmest is te zout!
  • - gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Dat hoeft ook niet: in een gezonde grond groeien gezonde planten!